Termini ta’ Uzu

Din il-pagna tindikalek it-termini u kundizzjonijiet ghall-uzu tal-websajt, kemm jekk int vizitatur inkella utent irregistrat. Jekk joghgbok aqra dawn it-termini u l-kundizzjonijiet ta’ uzu kollha qabel tibda tuza l-websajt. Billi tuza l-websajt, int tindika li taccetta u taqbel ma’ dawn it-termini u l-kundizzjonijiet ta’ uzu. Jekk ma taqbilx, int gentilment mitlub sabiex ma tuzax il-websajt.

Aggornat l-ahhar: 16 ta’ Dicembru, 2016