Monitoraġġ ta' Ċertifikat Mediku

Din il-paġna turi l-lista ta` ċertifikati mediċi ppreżentati minn ħames snin ilu lil hawn. Iċ-ċertifikati huma mniżżla skont is-sena u ppreżentati kronoloġikament. Iktar dettalji jidhru hekk kif tagħfas fuq ir-ringila taċ-ċertifikat.

Mis-26 ta’ Marzu 2018, persuna m’għandiex għalfejn tissottometti l-oriġinal taċ-ċertifikat il-blu lid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali f’każijiet fejn il-perjodu ta’ inkapaċità mix-xogħol huwa ta’ 3 ijiem jew anqas. Għalhekk, wara din it-data, ċertifikat ta’ 3 ijiem jew anqas ma jkunx imnizzel f’dan is-servizz.

Ċertifikazzjoni ta’ mard ta’ 3 ijiem jew anqas ma jikkostitwix talba għall-benefiċċju tal-mard imma l-kopja taċ-ċertifikat irid jingħata lil min iħaddem, jekk dan jesiġi li jkun irid il-Kopja għall-Prinċipal.

Loading...