Kalkulatur tal-Benefiċċji – Ċaħda ta’ Responsabbiltà

Dan il-Kalkulatur tal-Kontribuzzjoni għal dħul f'Dar tal-Anzjani (EHAC) huwa għodda li tippermettilek iddaħħal informazzjoni li minnha tinħadimlek proġezzjoni mhux uffiċjali biex tiddettermina l-kontribuzzjoni li għandha titħallas mir-resident. Din mhijiex stima uffiċjali u m’hemm l-ebda garanzija mill-preċiżjoni tal-istima tal-kontribuzzjoni li għandha titħallas mir-resident. Il-proġezzjoni tiddependi ukoll minn kemm l-informazzjoni mdaħħla tkun viċin tal-informazzjoni fattwali fil-futur. Il-kalkulatur juża l-informazzjoni li ddaħħal u ma jikkomparax din l-informazzjoni mal-kont attwali.

Meta persuna tidħol f'Dar tal-Anzjani, jidħlu fis-seħħ rati ta’ ħlas skont ir-Regolamenti tal-Avviż Legali 259/2004 - Servizzi Residenzjali Finanzjati mill-Istat. Assessjar tal-mezzi finanzjari huwa meħtieġ għall-iskop ta’ dawn ir-regolamenti.


Dikjarazzjoni dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-Data


Kif tuża dan is-servizz.


Għafas Hawn għal aktar informazzjoni.